Afirmacije – najvažnija tehnika kojom otvaramo put promeni

Važan preduslov za sve naše promene jeste da prihvatimo sebe u potpunosti, a to nam je često najteže. Pogrešna verovanja da nismo dovoljno dobri i da ne zaslužujemo da dobijemo ono sto želimo – koče sreću.

Afirmacije nam pomažu da menjamo sve ono negativno što mislimo o nama samima, otvaraju put ka boljem, ka napretku.

Afirmacije, kao tehnika, pomažu vraćanje i održavanje fokusa na ono što je vam je važno i na čemu želite da radite. Uvek kada osetite nesigurnost, kada vam treba podrška, način da vratite mir, koristite afirmacije.

„Mir je u meni i oko mene“

„Voljna/an sam da se menjam i sa lakoćom činim promene“

„Ja volim sebe i prihvatam baš takvu/og kakva/av sam“

„Ja posedujem fantastične talente koji mi omogućavaju da radim posao koji volim“

„Moje telo ima kapacitete da održava odlično zdravlje jer ga negujem sa ljubavlju“

„Sve moje veze su ispunjene ljubavlju jer ja biram da tako bude“

„Moje telo je svakim danom sve jače, zdravije i snažnije“

„Ja opraštam prošlosti i otvaram vrata svemu dobrom u mom životu“

„Život je radost i ja biram da mu se radujem“

Mogućnosti su neverovatne, a rezulti čudesni! Važno je da uvek imate na umu da afirmacijama pokazujete spremnost da u svoj zivot unesete ono što vam nedostaje.