MEDITACIJA

“Cilj ove metode je da se polaznicima približi razumevanje pojma meditacija ali i da se bolje savladaju tehnike meditiranja kao procesa kojim, bar za trenutak, pojedinac može da nazre Božansko u sebi da oseti  proces inividualizacije svesti, jednom rečju da komunicira sa višim energetskim strukturama.” (Gruičić. Z, 2008.)

Meditacija je mentalna tehnika namenjena promeni stanja svestia  psihofizički procesi, zdravlje, kvalitetnija interpersonalna komunikacija i kvalitetno rešavanje problema,samo su neki od pokazatelja promene. Svako ima svoju sopstvenu brzinu postizanja rezultata u različitim oblastima i sopstveni ritam postizanja promene.

Cilj meditacije je takodje  i stvaranje unutrašnje slobode ( jer spoljašnje nema… jedemo, spavamo, radimo)

Meditacija održava neuralne mreže aktivnima i time se šalje poruka glijalnim ćelijama da ne uništavaju ostale. To znači da se mnoge funkcije mozga čuvaju, održavaju aktivnima, a neke unapređuju.

U praktičnom smislu meditacije ili tehnika meditiranja zasniva se na sledećim principima:

  • Opuštanje: umirivanje psihofizičkih procesa (emocija, misli, fizičkog tela)
  • Koncentracija: usmeravanje pažnje putem usmeravanja misli
  • Vizualizacija: više od dve trećine ljudi lakše pamte ako nešto zamisle ili vide
  • Aktivizacija: pokretanje vibratorno energetskih i materijalnih tokova ,mentalnim putem.

Opis programa:

Isključivo individualno. Trajanje programa je 12 časova, trajanje časa  je 60 min. Dinamika rada – jednom mesečno, eventualno svake 3 nedelje.

Proces je u početku svestan (planiranje meditiranja i vremena za meditiranje) da bi to kasnije postao način života (uobičajena aktivnost).


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili biste da se prijavite za neku od radionica, slobodno me kontaktirajte: