TEHNIKA VIZUALIZACIJE

I dalje se vode mnoge polemike o tome šta predstavljaju tehnike samopomoći, da li pomažu ili uvlače u začarani krug jurenja za srećom, čemu služi pozitivna psihologija i slično… Međutim, svako ko je bar jednom osetio blagodet rada na sebi, sa sigurnošću zna da svaka tehnika nudi mogućnost za napredak, samo je pitanje da li u ovom trenutku data tehnika “radi za nas” ili možda još uvek nije došlo “njeno vreme”.  U tom okeanu mnogih načina, vizualizacija je zaista jedan od najdragocenijih, jer može da se koristi kao dopunska tehnika u radu sa drugim tehnikama, a može da se koristi samostalno.

Za početak želela bih da vam ukažem na par  važnih stvari o vizualizaciji:

  1. Vizualizacija nije meditacija, ali se one dodiruju kroz način kako se realizuju.

Kod obe  tehnike, prakse,  nalazimo se u alfa stanju.

Alfa talasi  su povezani sa stanjima relaksacije i kreativnim aktivnostima. Prisutni su u našem mozgu prilikom lagane meditacije, odmaranja, kada su oči zatvorene… U alfa stanju – mozak se odmara. Alfa talasi imaju svoj niski i visoki nivo . Visoki nivo alfa talasa (11-12,11-13 Herza) vezan je  za mentalno stanje otvorene svesnosti. Alfa ritam povezan je sa vizuelnim stimulusima i zato ovu tehniku najviše koriste sportisti u svom treningu, ali i svi oni kojima je kreativnost deo njihove prirode.

Da se vratimo malo na reč svesnost –  važnu i dragocenu reč na putu promene. Mnogi ljudi koji praktikuju meditaciju u svim svojim oblicima, često kažu da su u meditaciji došli do nekog odgovora, saznanja, uvida. I to jeste istina. Kada se naš um umiri  ili  odmara (alfa stanje), zaista nailaze mnoge ideje, misli, dobijamo odgovore. Međutim, meditaciju ne može svako da praktikuje. Zašto ? Zato što se možda nalazite u stresnom periodu u kome zahtevi meditacije ne mogu da se ispune pa vas meditacija frustrira umesto da opušta, zato što možda koncentracija traži druge načine da se pojača i stabilizuje, zato što jednostavno nije pravi trenutak… Zapamtite  sve ima svoje mesto  i vreme. Zato svi vi koji imate poteškoće da meditirate u ovom trenutku – ne brinite! Ne znači da meditacija nije za vas, samo je možda dobar trenutak da počnete sa vizualizacijom.

  1. Vizualizacija nije Aladinova čarobna lampa već veština koja se uči I MOŽE da se nauči!

Nisu sve vizualizacije visoko produktivne jer rezultat rada ove tehnike zavisi od toga kada, kako i za šta je koristimo. Ono što je sigurno, vizualizacija stimuliše mnoge funkcije uma kao što su: opažanje, pamćenje, maštanje, volja, namera, verovanje.. Vizualizacijom podstičemo sopstvenu kreativnost ali i pobuđujemo neohodnu pozitivnu energiju  koja će nas pokrenuti na određene akcije, aktivnosti, mnogo lakše.

Pokušaću da malo pojednostavim time što ću opisati šta se u procesu vizualizacije sve može osvestiti i kako sa tim raditi. Pošto se vizualizacija najčešće koristi za konkretne želje i namere  proces izgleda ovako:

U opuštenosti uma, stvaramo mentalne slike nekog željenog ishoda ( slobodna volja, izbor ) u procesu zamišljanja  tih slika, nama se pojavljuju propratne misli  koje mogu biti ograničavajuće ili stimulišuće ( svesnost, uvidi ) a obično se pojavljuju i neka nova moguća rešenja ili ideje kako doći do željenog ishoda. Jednom rečju, kroz vizualizaciju mi učimo kako da sopstvene misli iskoristimo da rade za nas a ne protiv nas, kako da  prevaziđemo naša ograničavajuća uverenja, kako da strahove pretvorimo u uspeh ( to zamišljamo kroz stvaranje slika )  i time aktiviramo svoje sposobnosti da krenemo u akciju.

Sve naše želje, ciljevi, mogu biti na bilo kom nivou – fizičkom, emocionalnom, duhovnom. Koristeći vizualizaciju, mi dopiremo do skrivenih saznanja o nama samima i zato se o ovoj tehnici govori kao o tehnici ličnog rasta i razvoja. Praktikujući je, menjamo naše misaone, potom i  emocionalne odgovore,  a time i svoje ponašanje kao novi odgovor na nova saznanja.  Vizualizacija budi mnoge divne vrlne i osećaje – vizionarski duh, otvorenost, samopouzdanje, fleksibilnost, upornost, odlučnost, zahvalnost, samoinicijativu, optimizam, preduzetnost. U nekim drugim okolnostima, vizualizacija je velika pomoć u lečenju. Naravno kao i za sve u životu, potrebna je disciplina i upornost. Počnite redovno da praktikujete vizualizaciju i pratite tok vaših promena… Za sve druge dileme, tu su DOBRE MISLI.

Vaša Ksenija

You may also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *