KOUČING

Podrazumeva rad na poboljšanju klijentovih veština i performansi. Namenjen je poslovnom svetu  ali i svima koji žele da uče i znaju više. Podrazumeva rad seminarskog tipa i ima konkretno vremensko trajanje tj. broj sati rada.

Programi :

JAVNI NASTUP ( dikcija, govor tela, sam nastup) Ovo je najduži program jer zahteva rad na više aspekata klijntovih kapaciteta:

Individualni rad- podrazumeva  min 8 sesija u trajanju od 90 min. Frekvencija rada zavisi od klijenta, može da bude jednom ili dva puta nedeljno. Broj sesija može i da se poveća ukoliko klijent želi da duže bude u programu.

Grupni rad – je za motivisane klijente koji od samog starta žele “publiku”, s tim datu  publiku čine ljudi sa istim željama kao što je njihova – a to je da usavrše svoj javni nastup do perfekcije!

VEŠTINE KOMUNIKACIJE –  komunikacija jeste dvosmerna ulica i ne zavisi samo od nas, ali svakako postoje neki elementi u tom procesu koji mogu pomoći da komunikacija bude produktivnija i kvalitetnija. Radi se individualno i  grupno.

ANTISTRES PROGRAM – izuzetno dragocen program, koji ne traje dugo, a daje izuzetne benefite kada počne da se primenjuje. Vežbe koje se koriste su primenjive na svakom mestu – kancelariji, u prirodi… uvek kada imate barem 5 minuta vremena da napravite pauzu. Radi se individualno i grupno.

KOUČING U FORMI MENTORSTVA – podrazumeva isključivo individualni rad, kroz sesije koje traju 90 min,a dinamika rada i trajanje, uspostavaljaju se dogovorom sa klijentom.


Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili biste da se prijavite za neku od radionica, slobodno me kontaktirajte: